Вітаю Вас, Гість

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ

XVI відкритої Інтернет-олімпіади з програмування 2015-2016 навчального року серед учнів

навчальних закладів Хмельницької області

   1. Відкрита Інтернет-олімпіада з програмування проводиться дистанційно, з використанням можливостей мережі Інтернет.
   2. У відкритій Інтернет-олімпіаді з програмування беруть участь всі бажаючі учні 7-11 класів шкіл області. Дозволяється участь в олімпіаді поза заліком учнів з інших областей, країн. Для участі в олімпіаді учневі потрібно зареєструватися.
   3. Для реєстрації необхідно надіслати листа на адресу: zoi2015@ua.fm і копію на tbl@ua.fm, з особистої поштової скриньки учасника, у якому вказати свої дані за зразком.
Зразок листа для реєстрації.
   Тема: zoi2015
   Зміст
      1. Прізвище

      2. Ім’я
      3. По батькові
      4. Дата народження (ДД.ММ.РРРР)
      5. Домашня адреса
      6. Тeлефон
      7. Назва школи (Повна назва школи з вказівкою населеного пункту, району чи міста)
      8. Клас
      9. Прізвище, ім'я, по батькові вчителя інформатики і/ або тренера (з поміткою вчитель чи тренер)
      10. Електронна адреса учасника
   4. Перевірка буде здійснюватися з допомогою системи Ejudge. Для відправки розв’язків учаснику потрібно буде в даній системі авторизуватися за допомогою власного логіна і пароля. Відповідні посилання будуть розміщені на сайті Інтернет-олімпіади http://zoi2015.at.ua. Логін та пароль буде надісланий на скриньку учасника після реєстрації.
   5. Умови завдань будуть розміщуватися на спеціальному сайті Інтернет-олімпіади 2014-2015 н.р. http://zoi2015.at.ua.
   6. Олімпіада проводиться з 14.09.2015 по 01.12.2015 у два етапи:

   Перший етап
   Дати проведення турів:

      1-й: початок 14.09.15 закінчення: 28.09.15
      2-й: початок 28.09.15 закінчення: 12.10.15
      3-й: початок 12.10.15 закінчення: 26.10.15
      4-й: початок 26.10.15 закінчення: 09.11.15
      5-й: початок 09.11.15 закінчення: 23.11.15
   Кожен тур починається о 12 годині в день початку туру і завершується о 12 годині  в день закінчення туру.
   Другий етап:
   Он-лайн тур буде проводитися 26.11.15 з 10-00 до 15-00.
   7. Оцінювання робіт.
   У кожному турі п’ять задач. Максимальна кількість балів першого етапу – 500 балів (1-й тур 10 балів за задачу, 2-й – 15, 3-й –20, 4-й – 25, 5-й тур 
30 балів за задачу). Максимальна кількість балів за другий етап – 500 (по 100 балів за задачу). До другого етапу потрапляють учні навчальних закладів Хмельницької області, які набрали не менше третини балів. Учасники з інших регіонів з високими результатами можуть брати участь поза заліком.
   8. По закінченні другого етапу по 3 переможці від 11 класу, 10 класу та від 7-9 класів запрошуються відповідним листом від оргкомітету для участі в очній Хмельницькій обласній олімпіаді з інформатики (програмування) понад встановлений рейтинг для даного району (міста). Якщо хтось із переможців Інтернет-олімпіади заявлений для участі в очній обласній олімпіаді від району (міста, навчального закладу), його місце займає учасник, що йде наступним в таблиці результатів ІІ етапу олімпіади. Оргкомітети ІІ етапу мають внести в заявки відповідні зміни. На обласну олімпіаду учасник прибуває у складі команди від регіону, де навчається. Результат його виступу на обласній олімпіаді враховується при визначенні рейтингу команди району (міста).
   9. Підбиття підсумків XV Інтернет-олімпіади проводиться 27.11-01.12.2015 року. Кінцеві протоколи результатів, заявка та звіт подаються в оргкомітет XV обласної олімпіади не пізніше 03 грудня 2015 року. Всі документи підписують голова і сeкретар журі. Заявка завіряється печаткою і штампом Хмельницького ОІППО.
   10. Фінансування. Витрати, пов'язані з організацією і проведенням відкритої Інтернет-олімпіади з програмування, відносяться до коштів, передбачених на організацію і проведення обласних олімпіад.
   11. Забезпечення умов для учасників олімпіади. Відділи та управління освіти, районні (міські) методичні кабінети, адміністрації шкіл сприяють створенню належних умов для участі учнів у Інтернет-олімпіаді з програмування. Для цього учням надається машинний час у кoмп'ютерних класах, можливість користуватися мережею Інтернет для надсилання розв'язків та отримання умов задач і відомостей про результати.
   12. Забороняється копіювати та тиражувати файли-розв'язки. У разі невиконання цієї вимоги результат не зараховується жодному з учасників, що прислали однакові файли-розв'язки.
   13. Рекомендується використовувати такі кoмпілятори: Free Pascal 2.4.0-2, GNU C 4.4.3, GNU C++ 4.4.3.
   14. Учасник може надсилати розв'язок задачі декілька разів, користуючись системою автоматичного прийняття розв’язків. Посилання «Здати розв’язок» для кожного туру буде міститися на сайті http://zoi2015.at.ua. При здачі розв’язку буде здійснена перевірка на пробних тестах. До перевірки на всіх тестах буде допущений останній надісланий варіант. Перевірка буде проводитися після завершення туру, з 12 години до 17 години.
   15. Забороняється:

      а) реалізовувати в програмі дії, які можуть бути кваліфіковані як такі, що навмисне призводять до нестабільної роботи кoмп'ютера;
      б) використовувати допоміжні (проміжні) файли, якщо протилежне не зазначено в умові.