Вітаю Вас, Гість

Задача A. "Принтер"

   Деякий кольоровий принтер використовує фарбу з чотирьох картриджів, кожний з яких позначено відповідною літерою колірної моделі CMYK: Cyan - Блакитний, Magenta - Пурпуровий, Yellow – Жовтий , BlacK - Чорний. Максимальний об’єм кожного картриджа складає 15 мл. Під час друкування витрати фарби контролюються датчиками. Задача полягає в тому, щоб за заданими початковими значеннями об’ємів заповнення картриджів та даними про витрати на друк з’ясувати, скільки поставлених завдань виконає принтер і які датчики зупинять друк у наступному завданні, тобто залишок фарби у відповідних картриджах недостатній для виконання завдання.

   Вхідні дані:
   У вхідному файлі printer.dat у першому рядку записано через пропуск чотири цілих числа C, M, Y, K, які не перевищують 15 – відповідні значення наповнення картриджів. У наступних рядках файлу знаходяться по 4 дійсні числа, які вказують на об’єм витрат на роздруківку по кожному завданню для принтера. Витрати фарби зазначено у відповідності колірної моделі CMYK.

   Вихідні дані:
   У вихідний файл printer.ans потрібно вивести кількість повністю виконаних завдань принтером та літеру датчика (або датчиків, якщо фарби недостатньо в декількох картриджах одночасно), який свідчить, що у відповідному картриджі недостатньо фарби. Якщо потрібно вивести позначення декількох датчиків, тоді виводити потрібно у порядку слідування їх у моделі CMYK без пропусків. Якщо вдалося повністю виконати всі завдання, потрібно вивести кількість виконаних завдань та через пропуск PRINTING COMPLETE.

   Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
10 9 6 7
1 2 3 4
4 3 1.5 1
1 1 0.5 1
0.5 0.5 0.5 0.5
1 1 1 1
1 1 1 1
4 YK


 
10 9 6 7
1 2 3 4
1 1 1 1
1 1 1 1
3 PRINTING COMPLETE 

 

Задача B. "Теорія 6 рукостискань"

   За теорією 6 рукостискань між двома довільними людьми знаходяться у середньому 5 людей, які знайомі між собою, які теж знайомі із зазначеними двома. Тобто для кожного A та G знайдеться п’ятірка B C D E F, що утворює ланцюжок знайомств A->B->C->D->E->F->G. Ваша задача за заданими знайомствами з’ясувати, чи справджується ця теорія для вказаної пари людей. Для випадку, коли зв’язок для заданих людей існує і кількість посередників менша або рівна п’яти, будемо вважати, що теорія справджується.

   Вхідні дані:
   У вхідному файлі friends.dat у першому рядку вказано загальну кількість людей (N<100) та номера людей, для яких потрібно перевірити справедливість теорії. У наступних рядках вказано зв’язки між людьми, пари номерів людей, які товаришують.

   Вихідні дані:
   У вихідний файл friends.ans вивести слово YES та мінімальну кількість посередників, якщо теорія справедлива і вивести NO і мінімальну кількість посередників для випадку, якщо посередників більше п’яти. У випадку, якщо між заданими номерами немає взагалі ланцюга посередників, вивести NO FRIENDS.

   Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
7 1 7
1 4
2 4
2 6
4 5
4 3
5 6
3 7
YES 2 
5 2 4
1 2
2 3
1 3
2 5
1 5
3 5
NO FRIENDS


 
10 3 10
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
NO 6

 

 

Задача С. "Відгадай число"

   Над задуманим цілим числом виконують ряд арифметичних операцій (додавання(+), віднімання(-), множення(*), ділення(/)). Знаючи ці дії, їх порядок та результат, потрібно відгадати задумане число.

   Вхідні дані:
   У вхідному файлі number.dat у першому рядку записано ціле число N<1000, результат виконання дій над задуманим числом, а у наступних рядках через пропуск - знак операції та операнд (ціле число, яке не перевищує 1010). Дії записано за порядком їх виконання від першої до останньої, кількість дій не перевищує 100.

   Вихідні дані:
   У вихідний файл number.ans вивести задумане число.

   Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
11
* 2
- 4
/ 2
+ 10
- 4
+ 1
6


 
10
- 1
+ 2
- 3
+ 4
8
 

 

Задача D. "Рейтинг"

   Для встановлення рейтингу виступів учнів на олімпіадах та МАН у навчальному закладі запропонували рахувати рейтинговий бал за наступною таблицею:

   Ваша задача за статистичними даними виступів учнів визначити код і-того учня у рейтинговій таблиці.

   Вхідні дані:
    У вхідному файлі rating.dat у першому рядку записано два числа - кількість учнів N<100 та номер позиції шуканого учня i<=N . У наступних рядках записано по три числа c, p, r та латинська літера O або M, де с-код учня, p-зайняте місце, r-етап, О-олімпіада, М-МАН.

   Вихідні дані:
   У вихідний файл rating.ans вивести код і-того учня у рейтинговій таблиці. Якщо учні набрали однакову кількість балів, вони займають однакову позицію у таблиці рейтингу, якщо це шукана позиція, потрібно вивести їх коди через пропуск за зростанням коду учня. Якщо і-ту позицію у рейтингу ніхто не займає потрібно вивести код або коди останнього у рейтингу.

   Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
5 3
1 2 1 M
2 1 2 O
3 2 2 O
1 3 2 O
4 1 1 M
4 3 2 O
5 2 2 O
2 2 3 O
3 3 2 O
1 3

 
3 3
1 1 2 O
2 2 2 O
3 2 2 O
3 2 1 M
2 2 1 M
1 3 1 M
1 2 3


 
3 3
1 1 2 O
2 3 2 O
3 2 2 O
3 2 1 M
2 2 1 M
1 3 1 M
2


 

 

Задача E. "Множини"

   Потрібно встановити відношення між двома множинами. Пряму пропорційну залежність, обернуну пропорціну залежність, непропорційність, пропорційність встановити неможливо. Дві множини будемо називати пропорційними, якщо:
   - збігається їх кількість елементів;
   - з їх елементів можна утворити пари (одне число з першої множини, а інше з другої) так, що відношення між числами в парах будуть однакові.

   Вхідні дані:
    У вхідному файлі set.dat містяться дві множини, кожна з яких закінчується числом 7, яке не є елементом цих множин. Елементи множин - цілі числа, значення яких не перевищують 106, а кількість не перевищує 103.

   Вихідні дані:
   У вихідний файл set.ans вивести:
   - directly proportional R- якщо множини прямо пропорційні;
   - inversely R - якщо множини обернено пропорційні;
   - disproportionate – якщо множини не пропорційні;
   - impossible to establish proportionality – якщо неможливо встановити пропорційність.
   Де R – значення відношення для прямої пропорційності або значення добутку для оберненої пропорційності. Число R потрібно виводити з точністю до сотих.

   Приклади

Вхідні дані   Результат роботи
12 80 40 20 4 7 100 25 15 5 50 7 directly proportional 0.80
16 2 4 8 7 4 2 1 8 7
 
directly proportional 2.00
inversely 16.00
2 8 4 20 4 7 10 250 5 50 7 impossible to establish proportionality
1 2 3 4 7 2 2 2 2 7 disproportionate